1.Καταρχήν, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερφορτώσει τον κάδο με ρούχα. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των υφασμάτων.) 

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή ταχύτητα στυψίματος για το είδος και των όγκο των ρούχων. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία νερού είναι κατάλληλη για το είδος των ρούχων που έχουν φορτωθεί στον κάδο. (Συμβουλευτείτε τις αναλυτικές οδηγίες φροντίδας στις ετικέτες των ρούχων.)

4. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο για το είδος των ρούχων που έχουν φορτωθεί στον κάδο. Στους κύκλους για βαμβακερά, τα ρούχα πλένονται με μικρή ποσότητα νερού, εντατικό πλύσιμο και υψηλή ταχύτητα στυψίματος στο τέλος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν τσαλάκωμα των ρούχων. Χρησιμοποιείστε απαλούς κύκλους πλύσης για ρούχα που τσαλακώνονται εύκολα.

5. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του στυψίματος. Τα ρούχα που παραμένουν στον κάδο για μεγάλο διάστημα τσαλακώνονται.